Garanția produselor

Toate produsele comercializate beneficiază de garanție pentru activare și asistență după cum urmează:

1.Licențe ce pot fi activate o singură dată (licențe refurbished/folosite)

Pentru această categorie garanția oferită de LicentaMea.ro pentru activarea licenței și asistență in procedura activării licenței, valabilă până la momentul primei activări, este asigurată timp de maxim 30 de zile calendaristice calculate din momentul achiziționării licenței.

Această categorie de produse nu beneficiază de garanție după momentul activării.

Singura garanție ce se oferă la această categorie este garanția pentru activarea licenței și asistență în procedura activării licenței, în termenul de 30 de zile calendaristice amintit.

Dacă activarea licenței nu a fost efectuată în termen de 30 de zile calendaristice de la momentul achiziționării licenței, garanția oferită de LicentaMea.ro încetează, iar LicentaMea.ro nu răspunde pentru neconformitate în sensul OUG nr.140/2021 și OUG nr.141/2021.

Pentru această categorie LicentaMea.ro oferă garanția pentru activarea licenței și asistență în procedura activării licenței doar pentru o singură activare a licenței respective.

Reinstalarea sistemului de operare sau schimbarea de componente hardware dispozitivul / echipamentul fizic determină pierderea licenței și încetarea obligației de garanție din partea LicentaMea.ro.

Instalarea necorespunzătoare a licenței pe dispozitiv/echipamentul fizic de către cumpărător ori lipsa oricăruia din componentele digitale necesare ca suport pentru instalarea licenței în echipamentul fizic/dispozitivul cumpărătorului de natură a afecta funcționarea licenței, cu toată asistența oferită de LicentaMea.ro pentru instalarea și activarea licenței în perioada celor 30 de zile calendaristice de la data cumpărării licenței și cu toată descrierea privind specificațiile licenței care pot fi accesate printr-un simplu click pe imaginea produsului și pe denumirea marinagal „Specificații”, exonerează de orice răspundere LicentaMea.ro și determină încetarea garanției.

Licențele ce pot fi activate o singură dată (licențe refurbished/folosite) sunt garantate de LicentaMea.ro pentru o singură activare permanentă, cu condiția activării licenței amintite în termen de maxim 30 de zile calendaristice din momentul achiziționării licenței.

Aceste licențe sunt de regulă cele mai ieftine produse de pe website-ul nostru și prețul acestora reiese din caracteristicile pe care le oferă produsul.

Licențele software din această categorie: Windows Refurbished (folosit), Office Refurbished (folosit) și alte licențe de tip Refurbished (a se verifica descrierea produsului).

  1. Licențe reactivabile și transferabile nelimitat – licențe asociate contului.

Pentru această categorie, garanția oferită de LicentaMea.ro pentru activarea licenței și asistență în procedura activării licenței, valabilă până la momentul primei activări, este asigurată timp de maxim 45 de zile calendaristice (după caz: a se vedea mențiunile specifice fiecărei licențe în parte) calculate din momentul achiziționării licenței.

Cu condiția respectării termenului de 45 de zile calendaristice de instalare și activare a licenței de către cumpărător, după momentul instalării și activării licenței pe dispozitiv/echipamentul fizic, LicentaMea.ro oferă o garanție de funcționare a acestei licențe de 12 luni de zile începând din momentul achiziționării acestei licențe.

Aceste tipuri de licențe pot fi activate din nou după ce programul respectiv este șters și reinstalat sau, după caz (a se vedea specificațiile la fiecare tip de licență în parte), o licență ce poate fi mutată pe un alt dispozitiv/echipament fizic dacă este nevoie.

Dacă activarea licenței nu a fost efectuată în termen de 45 de zile calendaristice de la momentul achiziționării licenței, garanția oferită de LicentaMea.ro încetează, iar LicentaMea.ro nu răspunde pentru neconformitate în sensul OUG nr.140/2021 și OUG nr.141/2021.

Instalarea necorespunzătoare a licenței pe dispozitiv/echipamentul fizic de către cumpărător ori lipsa oricăruia din componentele digitale necesare ca suport pentru instalarea licenței în echipamentul fizic/dispozitivul cumpărătorului de natură a afecta funcționarea licenței, cu toată asistența oferită de LicentaMea.ro pentru instalarea și activarea licenței în perioada celor 45 de zile calendaristice de la data cumpărării licenței și cu toată descrierea privind specificațiile licenței care pot fi accesate printr-un simplu click pe imaginea produsului și pe denumirea marinagal „Specificații”, exonerează de orice răspundere LicentaMea.ro și determină încetarea garanțiilor.

2.1.Licențe Windows Retail Full:

Pentru această categorie, garanția oferită de LicentaMea.ro pentru activarea licenței și asistență în procedura activării licenței, valabilă până la momentul primei activări, este asigurată timp de maxim 45 de zile calendaristice calculate din momentul achiziționării licenței.

Cu condiția respectării termenului de 45 de zile calendaristice de instalare și activare a licenței de către cumpărător, după momentul instalării și activării licenței pe dispozitiv/echipamentul fizic, LicentaMea.ro oferă o garanție de funcționare a acestei licențe de 12 luni de zile începând din momentul achiziționării acestei licențe.

Totodată, pentru această categorie se garantează reutilizarea licenței după reinstalarea sistemului de operare.

Dacă activarea licenței nu a fost efectuată în termen de 45 de zile calendaristice de la momentul achiziționării licenței, garanția oferită de LicentaMea.ro încetează, iar LicentaMea.ro nu răspunde pentru neconformitate în sensul OUG nr.140/2021 și OUG nr.141/2021.

Instalarea necorespunzătoare a licenței pe dispozitiv/echipamentul fizic de către cumpărător ori lipsa oricăruia din componentele digitale necesare ca suport pentru instalarea licenței în echipamentul fizic/dispozitivul cumpărătorului de natură a afecta funcționarea licenței, cu toată asistența oferită de LicentaMea.ro pentru instalarea și activarea licenței în perioada celor 45 de zile calendaristice de la data cumpărării licenței și cu toată descrierea privind specificațiile licenței care pot fi accesate printr-un simplu click pe imaginea produsului și pe denumirea marinagal „Specificații”, exonerează de orice răspundere LicentaMea.ro și determină încetarea garanțiilor.

2.2.Licențe Office/Project/Visio asociate contului Microsoft:

Pentru această categorie, garanția oferită de LicentaMea.ro pentru activarea licenței și asistență în procedura activării licenței, valabilă până la momentul primei activări, este asigurată timp de maxim 45 de zile calendaristice calculate din momentul achiziționării licenței.

Cu condiția respectării termenului de 45 de zile calendaristice de instalare și activare a licenței de către cumpărător, după momentul instalării și activării licenței pe dispozitiv/echipamentul fizic, LicentaMea.ro oferă o garanție de funcționare a acestei licențe de 12 luni de zile începând din momentul achiziționării acestei licențe.

Totodată, pentru această categorie se garantează reutilizarea licenței după reinstalarea sistemului de operare.

Dacă activarea licenței nu a fost efectuată în termen de 45 de zile calendaristice de la momentul achiziționării licenței, garanția oferită de LicentaMea.ro încetează, iar LicentaMea.ro nu răspunde pentru neconformitate în sensul OUG nr.140/2021 și OUG nr.141/2021.

Instalarea necorespunzatoare a licentei pe dispozitiv/echipamentul fizic de catre cumparator ori lipsa oricaruia din compenentele digitale necesare ca suport pentru instalarea licentei in echipametul fizic/dispozitivul cumparatorului de natura a afecta functionarea licentei, cu toata asistenta oferita de LicentaMea.ro pentru instalarea si activarea licentei in perioada celor 45 de zile calendaristice de la data cumpararii licentei si cu toata descrierea privind specificatiile licente care pot fi accesate printr-un simplu click pe imaginea produsului si pe denumirea marinagal „Specificatii”, exonereaza de orice raspundere LicentaMea.ro si determina incetarea garantiilor.

2.3.Licențe Adobe Elements permanente:

Pentru aceasta categorie garantia oferita de LicentaMea.ro pentru activarea licentei și asistență in procedura activarii licentei, valabila pana la momentul primei activari, este asigurata timp de maxim 45 de zile calendaristice calculate din momentul achizitionarii licentei.

Cu conditia respectarii termenului de 45 de zile calendaristice de instalare si activare a licentei de catre comparator, dupa momentul instalarii si activarii licentei pe dispozitiv/echipamentul fizic, LicentaMea.ro ofera o garantie de functionare a acestei licente de 12 luni de zile incepand din momentul achizitionarii acestei licente.

Totodata, pentru aceasta categorie se garanteaza reutilizare a licenței după reinstalarea sistemului de operare.

Daca activarea licentei nu a fost efectuata in termen de 45 de zile calendaristice de la momentul achizitionarii licentei, garantia oferita de LicentaMea.ro inceteaza, iar LicentaMea.ro nu raspunde pentru neconformitate in sensul OUG nr.140/2021 si OUG nr.141/2021.

Instalarea necorespunzătoare a licenței pe dispozitiv/echipamentul fizic de către cumpărător ori lipsa oricăruia din componentele digitale necesare ca suport pentru instalarea licenței în echipamentul fizic/dispozitivul cumpărătorului de natură a afecta funcționarea licenței, cu toată asistența oferită de LicentaMea.ro pentru instalarea și activarea licenței în perioada celor 45 de zile calendaristice de la data cumpărării licenței și cu toată descrierea privind specificațiile licenței care pot fi accesate printr-un simplu click pe imaginea produsului și pe denumirea marinagal „Specificații”, exonerează de orice răspundere LicentaMea.ro și determină încetarea garanțiilor.

3.Dispoziții generale de garanție aplicabile tuturor licențelor în afară de dispozițiile specific enunțate la fiecare licență în parte.

Garanția nu are legătură cu funcționalitatea programului.

Orice problemă legată de funcționarea programului trebuie adresată producătorului produsului.

Compania noastră LicentaMea.ro doar comercializează licențe software electronice și nu este producătorul programului în care veți folosi licența achiziționată.

Cheile de produs sunt unice și odată activate, acestea rămân activate pe termen nelimitat (cu excepția produselor care sunt cu abonament pe un termen limitat de timp).

Este de datoria clientului/cumpărătorului să verifice compatibilitatea sistemului său/echipamentului fizic si/sau virtual cu produsul/licența pe care intenționează să il/o achiziționeze.

Toate produsele LicentaMea.ro au în descrierea proprie (care poate fi accesată printr-un simplu click pe imaginea produsului de pe site-ul nostru) specificațiile recomandate pentru rularea produsului în condiții corespunzatoare care echivalează cu instrucțiunile pe care clientul/cumpărătorul se poate aștepta in mod rezonabil sa le primească, care să asigure funcționalitatea, compatibilitatea, interoperabilitatea licenței, specificații care clarifică situațiile in care pot fi utilizate, activate, instalate aceste licențe care corespund scopului destinat clientului/compărătorului care dorește să le achiziționeze si care solicită cumpărarea acestora, scop pe care clientul/cumpărătorul are obligația să il aducă la cunoștinta LicentaMea.ro cel târziu la momentul plasării comenzii și pe care LicentaMea.ro l-a acceptat, specificații care clarifică inclusiv daca sunt sau nu necesare pentru funcționarea licenței a unor accesorii si instrucțiuni de instalare.

Garanția produsului intră în vigoare din momentul emiterii facturii fiscale. Momentul emiterii facturii fiscale este cel denumit pe site-ul LicentaMea.ro „momentul achiziționării”

În momentul emiterii facturii fiscale, comanda este și transmisă clientului.

Dacă clientul nu a găsit emailul cu produsul comandat în termen de 24 de ore de la plasarea comenzii, este obligația clientului să ne contacteze.

Garanția se oferă doar în următoarele cazuri:

  • Vă trimitem o cheie greșită.
  • Vă trimitem o cheie incompletă.
  • Vă trimitem din greșeală o cheie care a mai fost trimisă altui client.
  • Se constată faptul că licența respectivă a fost invalidă în momentul trimiterii ei către client.
  • Orice altă eroare umană produsă din vina noastră.
  • Pentru cerere asistență în caz de dificultăți sau probleme tehnice justificate in condițiile amintite atât la dispoziții generale valabile pentru toate licențele cât și la fiecare licența in parte.

În aceste situații în contul obligației de garanție se va înlocui cheia defectă gratuit sau se va oferi asistență pentru activarea licenței cu succes.

Orice client, care depășește perioada de garanție, indiferent de produsul sau cantitatea comandată, va pierde serviciile oferite de garanție iar LicentaMea.ro este exonerata de orice garanție si de orice răspundere pentru neconformitate.

În concluzie, daca depășiți perioada de garanție, NU vom putea să vă oferim o noua licență sau asistență în vederea activării licenței dumneavoastra.

SC CORE SOFTWARE DISTRIBUTION SRL, Producătorii și/sau Partenerii Autorizați de către Producători, nu vor onora garanția în cazul unor defecte/probleme, dacă acele defecte sau probleme au fost cauzate de către clientul final.

Derulați în sus
Închide
Închide
Închide

Caruciorul meu

Coșul de cumpărături este gol!

Continua cumparaturile